Veilig vuurwerk afsteken

Veilig vuurwerk afsteken

 • Zet een vuurwerkbril op
 • Lees voordat je het vuurwerk aansteekt de gebruiksaanwijzing op het product
 • Zet je vuurwerk op een stabiele, vlakke ondergrond
 • Buig je tijdens het aansteken niet over het vuurwerk
 • Gebruik altijd een aansteeklont om het vuurwerk aan te steken
 • Steek je vuurwerk aan met een gestrekte arm
 • Houd brandend vuurwerk niet in je hand
 • Neem na het aansteken voldoende afstand
 • Steek een weigeraar nooit opnieuw aan
 • Gooi of richt vuurwerk niet in de richting van mensen en/of dieren
 • Stop vuurwerk niet in je zakken
 • Laat kinderen nooit alleen vuurwerk aansteken
 • Houd uw huisdieren op veilige afstand of in huis


Vuurwerk afsteken is een traditie maar bij deze traditie hoort ook het netjes opruimen van het vuurwerkafval! 
Rondslingerende vuurwerkresten zorgen voor een vervuild straatbeeld en zouden gevaarlijk kunnen zijn. 

Ruim het vuurwerk zo snel mogelijk op, dat wil zeggen 's nachts of uiterlijk de volgende dag. 
- Neem een emmer water mee om eventueel smeulende vuurwerkresten te doven
- Veeg de resten bij elkaar en stop het in (een hiervoor bestemde) vuilniszak
- Laat kinderen nooit zonder toestemming opruimen.